โฆษณาต่อต้านคอรัปชั่น

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

การทำพานบายศรี

การทำพานบายศรี
งานประดิษฐ์บายศรี   เป็นงานประดิษฐ์ที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ  สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตแบบไทยเป็นงานที่มีความประณีต  มีความงามและมีคุณค่าทางศิลปะ  มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็นมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  เป็นการนำวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์บายศรีได้ถือว่าเป็นปราชญ์ของท้องถิ่น  ซึ่งก่อให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย 
วัสดุอุปกรณ์
1. ใบตองกล้วยตานี
2. มีด
3. ไข่ต้ม
4. กล้วยน้ำว้า
5. กรรไกร
6. ชาม
7. ไม้กลัด
8. ดอกไม้
9. ไม้ปลายแหลม
10. เข็มกับด้าย
11. ข้าวเหนียวปั้น
12. น้ำมันมะกอก
13. ไก่นึ่ง
วิธีทำ
เช็ดใบตองให้สะอาดและฉีกใบตองดังนี้
  • ทำกรวย  ฉีกกว้าง 10 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
  • เกล็ดประกอบกรวย  ฉีกกว้าง  2  ½ นิ้ว จำนวน  15  แผ่น
  • ทำนมสาวปิดเกล็ดกรวย  ฉีกกว้าง ½  นิ้ว  จำนวน  4 เส้น
  • ตัวยอดบายศรี  ฉีกกว้าง 5 นิ้ว จำนวน 2  แผ่น
  • ตัวลูก ฉีกกว้าง 2 ½ นิ้ว จำนวน  90 แผ่น
  • ผ้านุ่ง ฉีกกว้าง 2 ½ นิ้ว จำนวน 80 แผ่น
  • ตัวบายศรีพญานาค ฉีกกว้าง 2 ½ นิ้ว จำนวน 80 แผ่น
1.    การม้วนกรวย   นำใบตอง 2 แผ่นที่ฉีกไว้มาประกบกันให้ทางปลายอ่อน
ทั้ง 2 แผ่นสลับกัน แล้วม้วนให้เป็นกรวย ให้ปลายอ่อนอยู่ข้างนอก ตัดปาก
กรวยให้เรียบ ความสูงจากยอดประมาณ 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้

2.การพับผ้านุ่ง  มีทั้งหมด 80 แผ่น พับผ้านุ่งโดยพับริมทั้ง 2 ข้าง ให้ชิดกับยอดแหลม  นำผ้านุ่งที่พับไว้มาห่อตัวบายศรี 3 นิ้ว โดยให้ยอดเท่ากันทั้ง 2 ข้าง

3.การเข้าตัวบายศรี  มีทั้งหมด 10 ตัว  โดยมือซ้ายจับริมบนตอนกลาง มือขวาม้วนทางด้านแข็งไว้ข้างใน  ม้วนให้เรียวเล็กพอประมาณ

4. นำบายศรีทุกตัวล้างด้วยน้ำผสมน้ำมันมะกอกเพื่อให้ใบตองสีเขียวสด5.การเตรียมพานบายศรี  ตัดแผ่นโฟมให้เป็นทรงกลมขนาดเท่ากับพานและขนาดเล็กลงเป็นชั้นๆ นิยมทำ 3 ชั้น   5 ชั้น ห่อด้วบตอง ใช้ไม้แหลมเสียบตรงกลางยึดติดกันเป็นชั้นๆ.
6.วางกรวยบายศรีตรงกลางฐานชั้นแรกยึดด้วยเข็มหมุดหรือไม้กลัด ยอดบายศรีตกแต่งด้วยดอกไม้ เทียนยาว 1 คู่  เกล็ดกรวยใช้ดอกพุดเสียบ นำตัวบายศรี 5 ตัววางฐานชั้นที่สองหันตัวลูกออกข้างนอก ใช้ไม้แหลมแทงยึดตัวบายศรีกับฐาน นำตัวแมงดาวางสับหว่างบายศรีทั้ง 5 ตัวให้หางแมงดาหันขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น